Over mij

Mijn leven is een weg van ervaring, ontwikkeling en groei

IGP3821De eerste 35 jaar van mijn leven leidde ik mijn leven zoals de meeste mensen. Ik bewoog me voort op de stroom van het leven zelf. De ene keer was die stroom wild en de andere keer kalm. Kortom, ik deed mijn levenservaringen op. Op een gegeven moment kwam daar verandering in. Ik geraakte in een depressie. Het leven was voor mij allemaal niet meer zo vanzelfsprekend. Ik had moeite om mijn leven te accepteren.
Ik kreeg vragen. Vragen over waarom ben ik eigenlijk op aarde en wat moet ik met mijn leven? Waarom is het leven vaak zo pijnlijk en waar komen mijn angsten vandaan? Moet of mag ik misschien iets leren maar wat? De zoektocht was begonnen; het was een eenzame maar inspirerende tocht.
Ik kreeg ook waarnemingen op spiritueel gebied. Achteraf kan ik zeggen dat ik deze altijd al had maar nooit wist wat het betekende en hoe ik hier mee om moest gaan.

Ik begon met het volgen van cursussen over chakra’s, aura, intuïtieve ontwikkeling.
Later heb ik mijn esoterische opleiding gevolgd bij Jan Gyselinck. Hij is leraar aan de European College of Esoteric Wisdom and Healing; een esoterisch en holistisch opleidingscentrum in Brugge, België. Ik kreeg kennis en inzicht in onder andere de krachten van de ziel, de innerlijke Meesters, het Goddelijke Zelf, Shambhala, de Zeven Stralen, de kosmische vuren. Ook werd ik geïnspireerd door de werken van Helena Blavatsky en Alice Bailey.

Ik begon mijn spirituele pad steeds beter te zien. Ik begon me ook meer bewust te worden dat ik hier niet zomaar op aarde was. Ik kwam erachter dat ik me sterk aangetrokken voelde tot de Christus in mij. De Christus staat voor mij voor Liefde en Licht.

Door het proces van studie, innerlijke ontwikkeling en spirituele ervaringen is het healingswerk ontstaan. Vanaf 2000 heb ik
een eigen praktijk voor inzicht, ondersteuning en begeleiding op spiritueel gebied.

Door al mijn ervaringen heb ik een toenemend inzicht in de ontwikkeling van de mens gekregen.
De opgedane kennis en ervaringen heb ik in het boek ‘Bewustworden, de ontwikkeling van de mens’ opgeschreven.