Boek

Omslag-HuubK-11_NL_100915BHet boek ‘Bewustworden, de ontwikkeling van de mens’ geeft een overzicht in de reis van de ziel. Het boek geeft inzicht in de krachten van de ziel, het levensplan, reïncarnatie, karma, geboorte, ziekte en dood vanuit een esoterisch gezichtspunt.
Bewustworden is een breed begrip. Het heeft te maken met ontwaken. Er zijn andere bewustzijnsvormen dan het stoffelijke lichaam. Dan spreken we over het bewustzijn van de mens. Je bent op reis en gedurende die reis wordt het bewustzijn steeds meer gevormd.

De start was miljarden jaren geleden. De geest was verbonden met een energie die alleen maar liefde, rust en vrede is. Deze energie wordt Al Wat Is of Allesomvattende Liefde genoemd; ook wel als Bron geduid. Ondanks deze liefde en rust was er een behoefte om naast het volmaakte ook het onvolmaakte te leren kennen. En dat betekent onderscheid maken. Tegenstellingen te ervaren zoals goed en kwaad, macht en onmacht, liefde en haat.

Om de tegenstellingen te kunnen ervaren is de ziel vanuit de geest ontstaan. De ziel is de bewustzijnsvorm die de ervaring op gaat doen. De ziel is eerst begonnen met het bewustzijn te ervaren van een mineraal, een plant, een dier. De ziel is nu zover dat deze de tegenstellingen gaat ervaren die horen bij het menszijn.

De mens gaat op aarde ervaren dat hij alles in zich heeft. Zowel het goede als het slechte.
De ziel is alleen maar energie en om die ervaringen op te kunnen doen heeft de ziel een voertuig nodig. Dat is het stoffelijk
lichaam geworden.

Energie neemt in de ontwikkeling een centrale plaats in. Alles wat om je heen is, is pure energie.
Energie kent verschillende soorten niveaus van dichtheid; energielagen die de aura wordt genoemd. Deze gaan van vast tot heel ijl. De mate van bewustzijn bepaalt op welk energieniveau je zit.

Voordat je op reis bent gegaan, werd er eerst een Plan, het Goddelijke Plan gemaakt. Het hele proces is opgeslagen in dit Plan. Dit Plan ondersteunt je in de ontwikkeling die je als ziel doormaakt. Je bent een onderdeel van het Goddelijke Plan.

Om de tegenstellingen te ervaren, zijn vele incarnaties nodig. Ook hier ligt een plan aan ten grondslag, het levensplan.
Een levensplan is een programma dat voor elk leven wordt gemaakt, van de geboorte tot het overlijden.

Aan elk leven komt ook weer een eind. Dat kan op jonge leeftijd of op oudere leeftijd zijn. Dat is allemaal afhankelijk van wat de ziel op aarde heeft willen ervaren.

Nadat je heel veel levens geleefd hebt en verder bent gegaan als ziel, komt de geest als een energie uiteindelijk weer terecht bij de Bron.
Je wordt dan weer één met de energie van de Bron, met Al Wat Is. De reis is ten einde. Je hebt je bestemming bereikt.
De involutie (indaling in de stof) die gevolgd wordt door de evolutie (de terugkeer vanuit de stof) is voltooid.
Bij de hoofdstukken heb ik voorbeelden opgenomen die uit de bijeenkomsten met cliënten naar voren zijn gekomen.

In de bijlagen vind je een verklarende woordenlijst, een overzicht van de kenmerken van de chakra’s en een literatuuroverzicht gegeven.

boekschuin-2

 

ISBN: 978-94-92020-01-7

188 pagina’s

Prijs € 18,50

Uitgeverij Nieuwe Druk

 

 

 

 

Het boek is te bestellen bij elke boekhandel, Bol.com of rechtstreeks bij de uitgever De Nieuwe Druk.
Het boek is ook verkrijgbaar in mijn praktijk.

Klik hier voor enkele pagina’s uit het boek.

In juni 2016 is de 2e druk van het boek verschenen.