Recensies

Quote uit de recensie door NBD Biblion:

“Het is slechts weinigen gegeven helder te schrijven over esoterie. De auteur, al lang bezig met de ontwikkeling van bewustzijn van de mens, is dat gelukt.”

Quote uit De Boekensalon.nl:

“Het boek is een uitstekende inleiding in de esoterie. Met verklarende woordenlijst, overzicht van de chakra’s en een bibliografie met veel oude werken er op.’

Quote van spiritualiteit.blog.nl:

“Bewustworden: de ontwikkeling van de mens van Huub Klinkenberg. Wij lazen deze titel en schreven een recensie. Onze conclusie? Aanrader!”
“Het spirituele gedachtegoed is redelijk versnipperd. Het ene boek gaat over chakra’s, het andere boek over leven na de dood. Er zijn weinig auteurs die een min of meer compleet spiritueel wereldbeeld handzaam weten samen te vatten. Huub Klinkenberg  is hierop een uitzondering. Leunend op theosofische ideeën en een grote kennis van spirituele literatuur komt hij tot een synthese van spirituele inzichten.”